MindtoGrow Coaching en Consultancy in identiteit en leiderschap.
reviews mindtto grow
recensies
linkdinfacebookinstagramBlogger
+32 (0) 498 70 45 11
sabine@mindtogrow.be

     
Iemand met zijn schaduw confronteren, is hem zijn eigen licht laten zien.
 
Carl Gustav Jung
 

 

Uitleg over coaching van Zakelijke relaties Zakelijke relaties

Relaties vormen de rode draad in ons leven. Hoe we ze vorm en inhoud geven, wordt vooral bepaald door wie we zijn en waar we belang aan hechten. Voor mij is daarmee de link gelegd naar Identiteit en Leiderschap .

In relaties is het van onschatbare waarde dat we vanuit een goede connectie met onszelf (inzicht in onze identiteit) leiding nemen over dat wat voor ons telt of nodig is. Op die manier geven we echt vorm en richting aan de relaties waarin we willen investeren .

Wanneer er iets “schuurt”, iets misloopt in onze relaties, is het zinvol om na te gaan welk aandeel jij daar zelf in hebt. Want enkel met het aandeel van jezelf kan je echt aan de slag gaan. Hoe meer we ons toeleggen of blind staren op het aandeel, lees “schuld”, van de ander, hoe meer we onze invloed verkleinen en zelfs buiten bereik brengen. Logisch dat onze onmacht, frustratie en/of energieverlies er in gelijke mate mee groeit.

Zelfreflectie : De kunst bestaat erin naar jezelf te durven kijken. Je eigen manier van zijn onder het vergrootglas te leggen om van daaruit te ontdekken op welke manier jij bijdraagt aan de relatie.

Specifiek aan een zakelijke relatie is het gegeven dat er van jou verwacht wordt dat je gaat samenwerken met de mensen die je in je dagelijks (werk)leven tegenkomt. Het is dus meestal geen vrijwillige keuze. Onder zakelijke relaties vallen dus alle relaties waarmee je wilt/moet samenwerken en die je vanuit een zakelijk belang wil goed houden: van collega's tot klanten, van je baas tot je sparringpartner, maar ook je zakenpartner, je investeerder enz.

In zakelijke relaties gaat het zowel om inhoudelijke aspecten als om persoonlijke verhoudingen en relaties. Het is altijd een samenspel van mensen die al dan niet iets van mekaar nodig hebben of verwachten. Belangenvermenging, sterk overkomen, positionering, slim zijn, macht, loon, functie, enz. speelt bovenop de eigen identiteit mee in het balanceren in deze relaties.

In dit coachingtraject ben jij bereid om storingen en onbalans in zakelijke relaties te bekijken vanuit je eigen aandeel. Geconnecteerd leiderschap is ons doel: relaties aangaan waarbij jij vanuit je eigen manier van zijn, verbonden met het zakelijk doel, verbinding maakt met de ander. En daarbij helder oog hebt voor en uiting geeft aan ieders verantwoordelijkheid in het geheel, dus ook die van jezelf. Hierbij is verruiming van inzicht in je eigen identiteit en daarbij horende leiderschapsstijl de rode draad in onze gesprekken.

Deze gesprekken kunnen zowel individueel als samen met anderen plaats vinden.

Als er sprake is van een verbinding tussen mensen, in wat voor vorm van samenwerking dan ook, gebeuren er dingen die anders niet zouden gebeuren. ” Jim Coleman

 
 
aandacht geeft richting
 
 
linkdinfacebookinstagramBlogger