MindtoGrow Coaching en Consultancy in identiteit en leiderschap.
reviews mindtto grow
recensies
linkdinfacebookinstagramBlogger
+32 (0) 498 70 45 11
sabine@mindtogrow.be

     
Aandacht geeft richting! ”
 
Sabine Baptist
 

Coaching is MindtoGrow Coaching is...

Coaching - letterlijk 'in het spoor houden' - legt de nadruk op het ondersteunen van hun klanten bij het bereiken van zowel professionele als persoonlijke doelen, en dat op een snellere en makkelijkere manier dan wanneer dat zonder coach zou gebeuren.

Coaching is niet zozeer gericht op het aanreiken van oplossingen en adviezen. Noch tracht het antwoorden of verklaringen te geven over het verleden of de toekomst. Maar door in het hier en nu op je in te tunen door krachtig te luisteren naar jouw verhaal en dat met alle mogelijke zintuigen, is de coach in staat vragen te stellen die erop gericht zijn je kijkwijze te verruimen. Vanuit die bredere kijk kan je dan kiezen hoe je verder aan de slag gaat met je oorspronkelijke vraag of doel. Hierbij zal de coach je klankbord, sparringpartner, supporter en uitdager zijn. En tegelijkertijd zal de coach je procesmatig bijstaan in het behalen van je doel….je dus in het spoor houden. Want aandacht geeft richting.

Als coach ben ik overtuigd dat coaching, zoals elke vaardigheid of beroep, beïnvloed wordt door verschillende expertisegebieden en beroepen, zoals:

•  change management,
•  psychologie en counseling,
•  leaderschip & development,
•  transactionele analyse,
•  neuro-linguïstisch programmeren,
•  performance management,
•  …

Vanuit deze invalshoeken draagt coaching dan ook een brede waaier aan kennis en expertise in zich mee.

Over wat kan coaching dan gaan?

De vragen, doelen of verhalen zijn eindeloos. Maar mogelijk helpen deze voorbeelden je op weg:

•  Wat zou het fijn zijn als ik echt durf te gaan voor wat ik wil.
•  Op welke wijze kan ik als ouder meer aansluiten op de leefwereld van mijn kinderen?
•  Hoe kan ik mijn rondtollende gedachten doorbreken en de juiste richting geven?
•  Ik wil gewoon mezelf zijn.
•  Hoe zou het zijn als ik recht vanuit mijn hart kan zeggen wat ik denk of voel?
•  Wat maakt dat ik toch niet doe wat ik zo graag anders zou willen?
•  Welke kwaliteiten van mezelf zet ik te weinig in omdat…..?
•  Ik zou zo graag….maar toch doe ik het niet.
•  Wat zorgt ervoor dat ik verlegen word wanneer ik voor een groep moet spreken?
•  Wat maakt een werkdag voor mij zo vermoeiend? Terwijl anderen daar geen last van lijken te hebben…
•  Hoe krijg ik nog meer impact op mijn medewerkers?
•  Wat maakt van mij een nog betere leider?
•  Hoe komt het toch dat mijn boodschap niet begrepen wordt?
•  Mijn bedrijf kan het verschil maken, maar hoe zet ik mijn kleur in de verf?
•  Hoe kan ik een fijne collega zijn en toch zorgen voor genoeg resultaten en efficiëntie?
•  Hoe krijg ik de afdelingen mee in deze verandering?
•  …

Dit zijn voorbeelden uit een oneindige reeks van vragen, gedachten of gevoelens waar we vroeg of laat allemaal wel eens tegenaan lopen. Ze hebben betrekking op ons leven, onze relaties, ons werk, ons gevoel van geluk of ‘contentement'.

Bij dit soort vragen, mag je exclusief aandacht geven aan jezelf. Je eigen weg, je eigen proces, je eigen wereld ontdekken en waar nodig veranderen. Uit onderzoek is gebleken dat dit ‘veranderen' nog meer effect en duurzaam resultaat krijgt als je daarbij wordt bijgestaan door een procesbegeleider. Iemand die je helpt je doel voor ogen te houden, die je op je zelf gekozen pad houdt en die erbij is en blijft wanneer de hindernissen lastig of uitdagend zijn. Iemand die zonder oordeel, maar met oprechte aandacht en interesse mee duikt in jouw wereld en ervoor zorgt dat je richting vindt in de oplossingen en/of mogelijkheden die binnen jezelf voorhanden zijn en dus bij je passen. Coaching is dus 100% op maat van jouw persoon en verhaal.

Deze aanpak bij coaching vraagt wel om een veerkrachtige geest. Daarmee wil ik zeggen dat coaching beroep doet op het reeds aanwezige potentieel van de coachee en waar hij/zij via gerichte coaching technieken uit kan putten of mee kan experimenteren. Om van daaruit zelfverantwoordelijkheid en zelfrealisatie in te zetten. Het is deze veerkrachtige en dus gezonde geest die de coachee in staat stelt doelen te bepalen én te realiseren (dé outcome van coaching).

Coaching is dus toekomstgericht werk dat vertrekt vanuit een hier-en-nu situatie die men op tafel wil leggen en breeduit wil onderzoeken .

In deze video verneem je meer over het belang van coaching. 
Sabine Baptist
PCC certified coach

+32 (0) 498 70 45 11
sabine@mindtogrow.be
Heiligenbornstraat 44, ALKEN


reviews mindtto grow
Plaats uw ervaring


Privacy Statement

Disclamer