MindtoGrow Coaching en Consultancy in identiteit en leiderschap.
reviews mindtto grow
recensies
linkdinfacebookinstagramBlogger
+32 (0) 498 70 45 11
sabine@mindtogrow.be

     
“De kracht van het team is elk individueel lid. De kracht van elk individu is het team.”
 
Phil Jackson
 

 

Uitleg over coaching van Team relaties. Teamrelaties

Het woord 'team' wordt ook wel gebruikt als afkorting voor: "Together Everyone Achieves More".

Een team of ploeg is een (klein) aantal mensen (een groep) dat bij elkaar is gebracht om één gemeenschappelijk doel te bereiken en het in grote lijnen eens is over de weg naar dit doel. Behalve een gemeenschappelijk doel en een gedeelde visie over de aanpak, dienen de verschillende teamleden elkaar aan te vullen. Concrete voorbeelden van teams zijn: sportteams, managementteams, afdelingsploegen, projectteams, relationeel koppel, enz.

Teamsucces : wanneer de relaties binnen het team erop gericht zijn om VOOR mekaar te spelen en dus niet MET mekaar. Daarbij is van belang dat de juiste mensen op de juiste plaats zitten en de juiste dingen aan het doen zijn.

Teamrelaties : het is dus van groot belang dat de onderlinge teamleden goed met elkaar overweg kunnen en daar waar nodig begrip hebben voor elkaars situatie of voor de individuele belangen van eenieder. Door kenmerken van de persoonlijke identiteit van elk teamlid in kaart te brengen, kan men van daaruit een teamidentiteit opmaken. Met deze teamidentiteit kan men kijken op welke wijze het team als geheel (dus voor mekaar) functioneert om het gestelde gemeenschappelijk doel te bereiken, waarbij ook zoveel als mogelijk het individueel belang erkend wordt.

In dit coachingtraject zijn de teamleden bereid de rode draad van individuele identiteit naar groepsidentiteit met mekaar te verbinden en daarbij samen verantwoordelijkheid te nemen voor het teamresultaat: geconnecteerd teamleiderschap . Het traject geeft zicht op de identiteit van zowel de individuele leden als ook op het geheel van de groep of het team. Met deze identiteits-inzichten, die in essentie gaan over de intrinsieke motivatie van elk individu, kan gewerkt worden aan de bevordering van de algemene samenwerking en onderlinge relaties en op welke wijze iedereen daar vanuit zijn eigen leiderschap aan bijdraagt. Je bent dus bereid samen met je team vanuit zelfreflectie en persoonlijk leiderschap bij te dragen aan het resultaat van het geheel.

 

“No one can wistle a symphony. It takes a whole orchestra to play it.” HE Luccock

 
 
Sabine Baptist
PCC certified coach

+32 (0) 498 70 45 11
sabine@mindtogrow.be
Heiligenbornstraat 44, ALKEN


reviews mindtto grow
Plaats uw ervaring


Privacy Statement

Disclamer