MindtoGrow Coaching en Consultancy in identiteit en leiderschap.
reviews mindtto grow
recensies
linkdinfacebookinstagramBlogger
+32 (0) 498 70 45 11
sabine@mindtogrow.be

     
“Elke relatie is een weerspiegeling van de relatie met jezelf”
 
 

 

uitleg over coaching van Persoonlijke relaties Persoonlijke Relaties

Relaties vormen de rode draad in ons leven. Hoe we ze vorm en inhoud geven, wordt vooral bepaald door wie we zijn en waar we belang aan hechten. Voor mij is daarmee de link gelegd naar Identiteit en Leiderschap .

In relaties is het van onschatbare waarde dat we vanuit een goede connectie met onszelf (inzicht in onze identiteit) leiding nemen over dat wat voor ons telt of nodig is.
Op die manier geven we echt vorm en richting aan de relaties waarin we willen investeren
.

Wanneer er iets “schuurt”, iets misloopt in onze relaties, is het zinvol om na te gaan welk aandeel jij daar zelf in hebt. Want enkel met het aandeel van jezelf kan je echt aan de slag gaan. Hoe meer we ons toeleggen of blind staren op het aandeel, lees “schuld”, van de ander, hoe meer we onze invloed verkleinen en zelfs buiten bereik brengen. Logisch dat onze onmacht, frustratie en/of energieverlies er in gelijke mate mee groeit. Tot zelfs verbreking van de relatie.

De kunst bestaat erin naar jezelf te durven kijken. Je eigen manier van zijn onder het vergrootglas te leggen om van daaruit te ontdekken op welke manier jij bijdraagt of écht wilt bijdragen aan de relatie.

Specifiek aan een persoonlijke relatie is dat je zelf kiest met wie je die relatie aangaat. Het is dus meestal een vrijwillige keuze. Je hebt ze in verschillende vormen: van vrienden tot je levenspartner. Je ouders, je kinderen, broers, zussen of andere familie. Je buren, mensen uit je hobby of vrienden van je vrienden, enz. Onder persoonlijke relaties vallen dus alle relaties die je zelf wilt aangaan en verdiepen.

In dit coachingtraject ben jij bereid om storingen en onbalans in persoonlijke relaties te bekijken vanuit je eigen aandeel. Een harmonieus en gelukkig relationeel leven is ons doel: relaties aangaan waarbij jij vanuit je eigen manier van zijn, verbonden met je persoonlijke waarden en levensdoel, verbinding maakt met de ander. En daarbij helder oog hebt voor en uiting geeft aan ieders verantwoordelijkheid en ruimte in het geheel, dus ook die van jezelf. Hierbij is verruiming van inzicht in je eigen identiteit en de manier waarop jij wilt gezien worden, de rode draad in onze gesprekken.

Deze gesprekken kunnen zowel individueel als samen met anderen plaats vinden.

 

Er echt bij horen, vraagt niet van ons dat we veranderen wie we zijn. Het vraagt juist van ons dat we zijn wie we zijn. Brené Brown

 
 
aandacht geeft richting
 
 
linkdinfacebookinstagramBlogger