Vraag niet wat de wereld nodig heeft,
vraag eerder wat jou tot leven brengt.
Ga dan en doe dat.
Want wat de wereld nodig heeft,
zijn mensen die tot leven zijn gekomen .

Howard Thurmon

Life coaching


Leven, gelukkig leven, mijn leven, een goed leven,……wat is dat eigenlijk voor jou? Welke aspecten van jouw leven of van jouw persoon zou je graag eens onderzoeken? Welke dingen in je leven ben je beu, wil je anders zien? Wat kan je daar dan aan doen? Hoe kan je daar anders naar kijken? Succesvolle en dus gelukkige mensen zijn het alleszins eens: je leven is van jou en het draait erom wat jij ermee doet. Jij bepaalt hoe je naar jezelf en je leven kijkt, welke kleur en energie je eraan geeft.


Mogelijk stel jij jezelf vragen zoals:

 
- Wat brengt mijn leven me?

- Wie bepaalt de weg die ik ga?

- Wat bepaalt mijn levensweg?

- Wat betekent succes voor jou?

- Hoe kan ik meer zelf sturing geven aan wat ik doe en ben?

- Wat wil ik graag van mezelf in de wereld zetten?

- Hoe wil ik gezien worden?

- …

Of…..wil je uit je comfortzone stappen, positief en zelfverzekerd door het leven gaan en jezelf blijven ontwikkelen? Wil jij kleur (be)kennen?

Of…..ben je het beu dat iedereen het heeft over veranderen en dat altijd meer en beter moet zijn? Of zoek je antwoorden hoe je met deze verwachtingen wilt omgaan? Misschien wil je wel te weten komen waarom deze drang naar verandering of groei jou stoort?

Of…..ben je onzeker, stel je veel in vraag en wil je weten wat er anders kan? Ben je moe van het draaien in cirkels, van niet weten welke keuzes nu de beste zijn en weet je niet meer zeker wat jou gelukkig maakt?

Of…..vul zelf maar in wat je nu tegenhoudt het leven te leiden dat jij wilt.

 

Life Coaching is een persoonlijk traject naar een leven dat jij stuurt.

Life Coaching is een professionele procesbegeleiding die je in staat stelt om je leven meer vorm te geven vanuit je eigen wensen en talenten, dus je eigen kleur! Het proces start bij de vraag wat je echt wilt veranderen. Van daaruit gaan we doelgericht te werk. Als je coach ben ik hierbij een oordeelloze partner, die vragen stelt, maar je ook een spiegel voorhoudt. Die je wakker maakt door onzichtbare patronen en onbewuste overtuigingen en automatismen te helpen (her)kennen. Hierdoor ben je in staat beter te connecteren met wat je wilt en wat je daarbij tegenhoudt of nodig hebt. Vanuit deze inzichten kan je keuzes of beslissingen maken die uit jezelf komen (jij stuurt!) en dus trouw zijn aan je ware ik.
Zijn je vragen vooral gericht op je loopbaan? Hoe je in je werk als maar meer jezelf kan zijn en energie krijgt in wat je doet, in plaats van doodmoe thuis te komen? Dan is loopbaanbegeleiding iets voor jou.

Bij MindtoGrow staat IDENTITEIT, dus JIJ, centraal. Weten wat je écht drijft, wie je bent en waar je voor staat, stelt je in staat te ontwikkelen in je eigen leiderschap én daadkracht en dat op jouw eigen manier. Met aandacht geef je dan richting aan je leven.

 

aandacht geeft richting
    Privacy Statement Disclamer