Traits don't change, states of mind do
 
 
Elizabeth Strout
 

High Potential Trait Indicator (HPTI)

Krijg uitgebreid inzicht in de persoonlijkheidskenmerken van mensen en hun mate van geschiktheid voor een bepaalde rol of functie.

* Behouden van je beste talenten door ze te ontwikkelen richting een senior functie
* Teamwork onder leiders stimuleren
* Plannen voor leiderschapsontwikkeling opstellen en ondersteunen
* Opvolgingsvraagstukken verduidelijken
* Versterken van het engagement van werknemers met krachtig leiderschap
* Met meer zekerheid jong talent selecteren

Ontwikkel de sterke punten van je medewerkers opdat zij hun volledige potentieel waar maken in een functie die bij hen past.


Eenvoudig assessment

De HPTI is een eenvoudig assessment, maar levert een uitgebreid rapport op over het potentieel van een specifiek individu.


Gedetailleerde rapporten

Gebruik de HPTI om inzicht te krijgen in hoe verschillende persoonlijkheden bij een bepaalde functie of rol passen. Gebruik deze kennis om sterke punten verder te ontwikkelen en verbeterpunten te identificeren.


Geen goede of slechte scores

We hebben de neiging hoge scores voor tests te interpreteren als 'goed' en lage scores als 'slecht'. Maar dit geldt niet voor de HPTI. De centrale gedachte is dat elke score staat voor een persoonlijke leiderschapsstijl: als iemand buiten de optimale zone scoort, betekent dat niet dat hij of zij geen leiding kan geven.

Achtergrond en theorie

De High Potential Trait Indicator (HPTI) is in 2006 ontwikkeld door Ian MacRae en Adrian Furnham.

Het is gebaseerd op een 'optimaliteitsmodel'. Dat gaat ervan uit dat persoonlijkheidskenmerken als 'optimaal' kunnen worden beschouwd als ze aansluiten op de vereisten voor een bepaalde rol of functie, zoals leidinggevend management.

De HPTI meet zorgvuldigheid, aanpassingsvermogen, nieuwsgierigheid, risicobenadering, tolerantie voor ambiguïteit en competitiviteit.

De antwoorden worden verwerkt en uitgedrukt als een bepaalde positie op een continuüm voor elk van de zes persoonlijkheidskenmerken, namelijk laag, matig, optimaal of overmatig. Te veel of te weinig van een bepaalde eigenschap heeft voordelen, maar ook nadelen. Bepaalde kenmerken kunnen wijzen op een hoge slagingskans of juist een risico vormen voor een anderszins succesvol persoon.

HPTI

 
aandacht geeft richting